ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έργα ανεξάρτητος Internet Marketing στην Ελλάδα

greek flagΨάχνω να συνδεθεί με τις μικρές επιχειρήσεις ή οργανισμούς στην Ελλάδα (που βρίσκεται στην Αθήνα ή στην ιδανική περίπτωση στην Καλαμάτα) που χρειάζονται την εμπορία του Διαδικτύου και των κοινωνικών υπηρεσιών των μέσων ενημέρωσης για να προωθήσουν την επιχείρησή τους στις ΗΠΑ.

Θα πρέπει να βασίζεται στην Καρδαμύλη, στην Ελλάδα το Μάιο έως τον Ιούνιο, και θα ήθελα να συναντηθούμε με το δυναμικό των επιχειρήσεων / επιχειρηματιών για να συζητήσουν την ευκαιρία να εργαστούν ή εταίρος μαζί σε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα μάρκετινγκ.

Παρακαλούμε αναθεωρήστε προφίλ και τις υπηρεσίες μου και να επικοινωνήσετε μαζί μου απευθείας για να κανονίσουμε μια συνάντηση, ενώ είμαι στην Ελλάδα, ή για να το Skype για να συζητήσουν πριν από τη συνεδρίαση επάνω.

Διρεκτ email:

Για την ανωτέρω δημοσίευση στα ελληνικά Χρησιμοποίησα το Google Translate, παρακαλώ να με ενημερώσετε για τυχόν λάθη για τα οποία ζητώ συγγνώμη.

For the above Post in Greek I used Google Translate, please advise me of any mistakes for which I apologize.

English Version

WANTED Internet Marketing Freelance Projects in Greece

I am looking to connect with small businesses or agencies in Greece (located in Athens or ideally in Kalamata) who need internet marketing and social media services to promote their business in USA.

I will be based in Kardamyli, Greece in May through June, and would like to meet up with potential businesses / entrepreneurs to discuss the opportunity to work or partner together on an interesting marketing project.

Please review my Profile and Services and contact me direct to arrange a meeting while I am in Greece, or to Skype to discuss prior to meeting up.

Direct Email:

About these ads
About John Cullen

Internet Marketing, OnLIne Visibility and Social Media Consulting Services.
Experienced marketing professional, with over 25 years experience in global brand marketing, now focused on Internet Marketing.
Living in Cincinnati, Ohio and working with Clients in USA and UK.
Enjoying my new career in SEO and SEM and connecting with people and the speed of a changing world.
Family, Travel, Friends, Painting, Creativity, Celt,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: