Ευκαιρίες Internet Marketing και Marketing εξαγωγών προς τις ΗΠΑ

Posted by

Μετά την θέση μου για τις ευκαιρίες Marketing Ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα, Ψάχνω να συνεργαστεί με έναν Έλληνα Διαδίκτυο Οργανισμός Σύμβουλος / για να συζητήσουν τη συνεργασία σχετικά με τις ευκαιρίες μάρκετινγκ Διαδικτύου.

images

[Μετάφραση κειμένου από το Google Translate I, συγγνώμη για οποιαδήποτε κακή γραμματική ή τη χρήση της γλώσσας.]

Όραση
Για τη δημιουργία μιας εργασιακής σχέσης ή «εταιρικής σχέσης» με την ελληνική βάση το Internet / Κοινωνική υπηρεσία μάρκετινγκ μέσων ενημέρωσης ή σύμβουλο, για να παρέχουν ένα πλήρες Internet Marketing / Κοινωνικό Πακέτο Media σε ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να προωθήσουν μια υπάρχουσα επιχείρηση στις ΗΠΑ (προϊόντα ή υπηρεσίες) ή για να εισάγετε η αγορά των ΗΠΑ.

Ευκαιρία
Βοήθεια για την προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων και των εμπορικών σημάτων, στις ΗΠΑ με «θέση» Internet Marketing και Κοινωνικής Media κανάλια.
Έμφαση στις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να επεκτείνουν / βελτιώσουν την παρουσία τους στην αγορά στη Βόρεια Αμερική, πέραν των αποδήμων καταναλωτές, αλλά έχουν περιορισμένους πόρους για να επενδύσουν ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές περιόδους.

2 πράγματα που συμβαίνουν σήμερα που αισθάνομαι παρέχει ένα θετικό περιβάλλον και ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις:
Ελληνικά προϊόντα και οι εικόνες έχουν γίνει μια ισχυρή οπτική έκκληση στα γενικά δημογραφικά ΗΠΑ (π.χ. τουρισμός, ελιές Καλαμών, ελληνικό γιαούρτι)
Τα προϊόντα Niche ιδανικά για τοπικές online marketing και τα social media, και είναι επίσης μια οικονομικά αποδοτική στρατηγική μάρκετινγκ.

Η Ελληνική / USA Διαδικτύου και Κοινωνικής Marketing Team Media
Η Ελληνική / USA ομάδα μάρκετινγκ θα μπορούσε να προσφέρει ένα πλήρες πακέτο Internet / υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και την προσαρμογή για τη βελτιστοποίηση της online προβολή με το κοινό-στόχο μέσω της ιστοσελίδα, blog, Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube:
Τοπική αξιολόγησης σε απευθείας σύνδεση αγορά και “επί τόπου” παρουσία USA
Internet στρατηγική μάρκετινγκ για τις ΗΠΑ χρησιμοποιούν την τοπική γνώση της αγοράς και «αποχρώσεις» για την αποτελεσματική χρήση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης κανάλια
Τακτικές γνώσεις της αγοράς και ενημερωμένες πληροφορίες, οι μετρήσεις με analytics και την αξιολόγηση του ανταγωνισμού
Προσπαθήστε να δημιουργήσετε επιτυχημένες καμπάνιες μάρκετινγκ που θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλες διεθνείς αγορές

Στόχευση ελληνικές επιχειρήσεις
Μικρό μέγεθος Μεσαίο ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη με παρουσία στις ΗΠΑ, αλλά με την ελάχιστη υποστήριξη σε θέματα μάρκετινγκ (ενδεχομένως σε συνεργασία με ένα διανομέα), χωρίς προφανή Internet ή κοινωνική παρουσία των μέσων ενημέρωσης.
Ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν μια προοπτική μάρκετινγκ ΗΠΑ να βοηθήσουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους (ή τις υπηρεσίες), π.χ. στοιχεία ειδικότητας – Ελληνικά ενδύματα από μετάξι,
Ελληνικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου που θέλουν να προωθήσουν τις πωλήσεις απευθείας από την Ελλάδα, μέσω των social media στις ΗΠΑ

Προφίλ και τις ικανότητές μου
Είμαι Ιρλανδίας (Κέλτης) με 30 χρόνια διεθνούς μάρκετινγκ / παγκόσμια επιχειρηματική εμπειρία 18 χρόνια με την Unilever, και έχω ζήσει στις ΗΠΑ για τα τελευταία 20 χρόνια εργάζεται στη Νέα Υόρκη και σήμερα Σινσινάτι.
Έχω μια μακροχρόνια σχέση με την Ελλάδα (αλλά ακόμα δεν μιλούν άπταιστα τη γλώσσα), αλλά και σέβονται τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και την κληρονομιά της, και τη δική ένα σπίτι κοντά στην Καλαμάτα!

Linkedin profile: http://www.linkedin.com/in/johnccullen

Email Direct :

jccullen@proteusism.com

 

Further to my Post on Freelance Marketing opportunities in Greece, I am looking to work with a Greek Internet Consultant / Agency to discuss working together on Internet Marketing opportunities.

Vision
To establish a working relationship or “partnership” with Greek based Internet / Social Media marketing agency or consultant, to provide a full Internet Marketing / Social Media Package to Greek businesses wanting to promote an existing business in USA (product or services) or to enter the USA market.

Opportunity
Help promote Greek businesses and brands, in USA using “niche” Internet Marketing and Social Media channels.
Focus on Greek businesses that want to expand / improve their market presence in North America, beyond the expatriate consumers, but have limited funds to invest especially in these tough economic times.

2 things are happening at present that I sense provides a positive environment and opportunity for Greek businesses:
Greek products and imagery have become a strong visual appeal in  mainstream demographics USA (i.e. Tourism, Kalamata olives, Greek Yoghurt)
Niche products are ideally suited to Local online marketing and social media, and are also a cost effective marketing strategy.

The Greek / USA Internet and Social Media Marketing Team
The Greek / USA marketing team would offer a complete package of Internet / Social Media services in Greece and USA and adapt to optimize online visibility with the target audience via Website, Blog, Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube:
Local market assessment online and “on the ground” USA presence
Internet Marketing Strategy for USA using local market knowledge and “nuances” for effective use in social media channels
Regular market insights and updated information, measurements by analytics and competitive assessment
Aim to create successful marketing campaigns that could be transferred other international markets

Target Greek Businesses
Small Medium size Greek businesses already with a presence in USA but with minimum marketing support (possibly working with a distributor), with no apparent Internet or Social Media presence.
Greek businesses that want a USA marketing perspective to help to promote their products (or services) e.g. speciality items – Greek silk garments,
Greek ECommerce businesses wanting to promote sales direct from Greece, through Social Media in USA

My Profile & Skills
I am Irish (Celt) with 30 years international marketing/ global business experience, 18 years with Unilever, and I have lived in USA for last 20 years working in New York and currently Cincinnati.
I have a long relationship with Greece (but still do not speak the language fluently), but respect its culture, people and heritage, and own a house near Kalamata!

Linkedin profile: http://www.linkedin.com/in/johnccullen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s